ขอต่อวีซ่าท่องเที่ยว

แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการขอวีซ่าชั่วคราวท่องเที่ยวหรือธุรกิจ
Post Reply
eiew
แจมน้อย
แจมน้อย
Posts: 24
Joined: Tue Nov 15, 2005 1:12 pm
Location: Huamark

ขอต่อวีซ่าท่องเที่ยว

Post by eiew » Mon Apr 15, 2013 5:58 am

กรอกเอกสารออนไล ขออยู่ต่อของวีซ่าB2. จ่ายค่า free ยังไงค่ะ

User avatar
rose_of_north
แจมบ่อย
แจมบ่อย
Posts: 198
Joined: Wed May 19, 2010 10:03 pm
Location: Phoenix, Arizona

Re: ขอต่อวีซ่าท่องเที่ยว

Post by rose_of_north » Mon Apr 15, 2013 6:39 am

ตอนนี้คุณอยู่ที่ไทยหรืออเมริกาคะ การต่อวีซ่าท่องเที่ยวที่ถามมานี่ ถ้าหมายถึงได้วีซ่าท่องเที่ยวแล้ว ตอนนี้อยู่ไทย การต่อวีซ่าท่องเที่ยวทำไม่ได้ ต้องยื่นขอใหม่ค่ะ แต่ถ้าคุณอยู่ที่อเมริกา ต้องไปกรอกแบบฟอร์ม เห็นบอกว่ากรอกแบบฟอร์มอยู่ เป็นแบบฟอร์มไหนคะ ต้องเป็นแบบฟอร์ม I-539 นะคะ ไปดาวโหลดฟอร์มกรอกที่เว็บนี้ค่ะ http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/ ... f3d6a1RCRD
ตัวดิฉันก็ไม่เคยมีประสบการณ์นะคะ ลองไปอ่านในเว็บพันทิปดูค่ะ http://topicstock.pantip.com/klaibann/t ... 35527.html

eiew
แจมน้อย
แจมน้อย
Posts: 24
Joined: Tue Nov 15, 2005 1:12 pm
Location: Huamark

Re: ขอต่อวีซ่าท่องเที่ยว

Post by eiew » Mon Apr 15, 2013 7:18 am

จะทำให้แม่ค่ะแกอยู่ที่นี่แล้ว จะส่งฟอร์มแบบออนไล แต่ไม่รู้จะจ่าจ
ยค่าธรรมเนีียมยังไงค่ะ

User avatar
iiwswa
เฝ้าบอร์ด
เฝ้าบอร์ด
Posts: 1105
Joined: Fri Jan 16, 2009 9:42 pm

Re: ขอต่อวีซ่าท่องเที่ยว

Post by iiwswa » Tue Apr 16, 2013 6:23 am

eiew wrote:จะทำให้แม่ค่ะแกอยู่ที่นี่แล้ว จะส่งฟอร์มแบบออนไล แต่ไม่รู้จะจ่ายค่าธรรมเนีียมยังไงค่ะ
จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารค่ะ http://www.uscis.gov/USCIS/USCIS%20ELIS ... s_FULL.pdf

Post Reply