ข้อมูลการขอวีซ่า - ประสบการณ์สัมภาษณ์วีซ่าชั่วคราว

แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการขอวีซ่าชั่วคราวท่องเที่ยวหรือธุรกิจ
Forum rules
กรุณาโพสต์คำถามหรือข้อความให้เข้าประเภทของวีซ่าตามหมวดหมู่ที่จัดไว้ หากข้อความที่จะโพสต์ไม่เข้าหมวดใดให้คลิก New topic ในหน้ารวมนี้ได้เลยค่ะ
Post Reply
natty
ผู้ตรวจทาน
ผู้ตรวจทาน
Posts: 4144
Joined: Tue Nov 15, 2005 5:26 am

การขอวีซ่า - ประสบการณ์สัมภาษณ์วีซ่าชั่วคราว

Post by natty » Tue Nov 07, 2006 10:16 pm

ขั้นตอนคร่าว ๆ ของการทำวีซ่าชั่วคราวค่ะ
Last edited by natty on Tue May 06, 2008 9:08 pm, edited 19 times in total.

Post Reply