อยากได้ตัวอย่างการแปลใบทะเบียนสมรสค่ะ...

Post Reply
User avatar
Tanya^_^
เฝ้าบอร์ด
เฝ้าบอร์ด
Posts:4220
Joined:Tue Nov 15, 2005 5:58 am
Location:Redmond, Oregon
อยากได้ตัวอย่างการแปลใบทะเบียนสมรสค่ะ...

Post by Tanya^_^ » Wed Mar 01, 2006 5:47 pm

อยากได้ตัวอย่างการแปลใบทะเบียนสมรสค่ะเพราะอยากจะไปเปลี่ยนนามสกุลที่เมืองไทยให้เรียบร้อยน่ะค่ะ..ใครพอจะมีตัวอย่างการแปลไหมคะ...
36_1_13 36_1_13 36_1_13

natty
ผู้ตรวจทาน
ผู้ตรวจทาน
Posts:4140
Joined:Tue Nov 15, 2005 5:26 am

Post by natty » Wed Mar 01, 2006 10:34 pm

ธันย่าจ๊ะ ส่งเมล์ไปถามจุ๋มสิจ๊ะ จุ๋มน่าจะมีนะจ๊ะ โชคดีจ้ะ

User avatar
Tanya^_^
เฝ้าบอร์ด
เฝ้าบอร์ด
Posts:4220
Joined:Tue Nov 15, 2005 5:58 am
Location:Redmond, Oregon

Post by Tanya^_^ » Thu Mar 02, 2006 3:24 am

อ๋อ ขอบคุณพี่แนทนะคะ เดี๋ยวธันย่าไปส่งเอ็มหาพี่จุ๋มเลยดีกว่า... 36_1_11

User avatar
Pond
เฝ้าบอร์ด
เฝ้าบอร์ด
Posts:2574
Joined:Tue Nov 15, 2005 9:24 am
Location:Las Cruces, New Mexico

Post by Pond » Fri Mar 03, 2006 5:52 am

มาเก็บข้อมูลจ้ะ

paulpan

Post by paulpan » Sat Mar 18, 2006 1:53 am

น้องธันย่าเข้าไปเช็คที่นี่เลยค่ะ มีตั้งหลายอย่างที่ต้องการ
http://www.mfa.go.th/web/804.php

1.1 การรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ ได้แก่
- เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนต่างด้าวทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ

- เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมหนังสือรับรอง (ความเป็นโสด) ที่อำเภอออกให้ ฯลฯ (ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัวเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานของทางราชการ ท่านที่สามารถแปลได้ด้วยตนเอง ขอรับแบบฟอร์มคำแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ที่กองสัญชาติฯ หรือ www.mfa.go.th/web/804.php)

- เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียน นิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการตรวจสอบบัญชี งบดุล ใบเสร็จการชำระภาษี ฯลฯ

- เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือ รับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของเอกชนต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน

- เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบอนุญาตจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ฯลฯ

natty
ผู้ตรวจทาน
ผู้ตรวจทาน
Posts:4140
Joined:Tue Nov 15, 2005 5:26 am

Post by natty » Sat Mar 18, 2006 3:08 am

พี่ปุ้ยคะ น้องธันย่าเขาต้องการที่ทแปลอังกฤษเป็นไทยน่ะค่ะ หากว่าแนทเข้าใจไม่ผิดน่ะค่ะ

User avatar
Tanya^_^
เฝ้าบอร์ด
เฝ้าบอร์ด
Posts:4220
Joined:Tue Nov 15, 2005 5:58 am
Location:Redmond, Oregon

Post by Tanya^_^ » Sat Mar 18, 2006 3:25 am

ขอบคุณมากนะคะพี่ปุ้ย แต่ธันย่าอยากได้ที่แปลอังกฤษเป็นไทยน่ะค่ะ ได้แล้วล่ะค่ะจากพี่จุ๋ม ...แต่ก็ขอบคุณพี่ปุ้ยนะคะ...

nikkiaberle
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่
Posts:3
Joined:Fri Jan 27, 2012 2:14 am
Location:Gillette , WY

Re: อยากได้ตัวอย่างการแปลใบทะเบียนสมรสค่ะ...

Post by nikkiaberle » Wed May 14, 2014 1:33 am

น้องธันยา ค่ะพี่อยากได้ตัวอย่างบ้าง จากอังกฤษ แปลเป็นไทยค่ะ จะเอาไปใช้ในการรับโอนบ้านค่ะ จะติดต่อพี่จุ่มได้อย่างรัยค่ะ ขอบคุณค่ะ

User avatar
kquill
แจมน้อย
แจมน้อย
Posts:54
Joined:Fri Jan 27, 2006 10:30 am
Location:washington

Re: อยากได้ตัวอย่างการแปลใบทะเบียนสมรสค่ะ...

Post by kquill » Tue Jun 10, 2014 2:38 am

ธันยา ค่ะพี่อยากได้ตัวอย่างบ้าง จากอังกฤษ แปลเป็นไทยค่ะ จะเอาลูกสาวเข้าทะเบียนบ้านที่เมืองไทย ธันยาช่วยส่งตัวอย่างให้พี่บ้างได้มั้ยค่ะ

Post Reply

Return to “Passport และเอกสารที่ออกโดยราชการไทย”