กงสุล - พาสปอร์ตไทย - การเดินทางมาประเทศไทย สิ่งที่ควรรู้

natty
ผู้ตรวจทาน
ผู้ตรวจทาน
Posts:4140
Joined:Tue Nov 15, 2005 5:26 am
Passport ไทยหายที่อเมริกา - ทำอย่างไร

Post by natty » Wed Jun 07, 2006 11:56 pm

Passport ไทยหายที่อเมริกา - ทำอย่างไร


หนังสือเดินทางหาย หรือถูกโจรกรรม

หากทำหนังสือเดินทางสูญหาย ต้องทำอย่างไร

  • สูญหายในประเทศ ต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจและรับ แจ้งความจากเจ้าพนักงานตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่และยกเลิกการ ใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย
  • สูญหายในต่างประเทศ ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหาย ต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือ เอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
      หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหาย ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง(Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน

      ข้อแนะนำ ก่อน เดินทางออกนอกประเทศควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูล ส่วนบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่เก็บไว้แยกกัน อีกทั้งควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตสถานกงสุลไทย ( โปรดดูรายละเอียดที่นี่ ) ในประเทศที่จะเดินทางไปถึง หรือเดินทางผ่าน
อ่านเพิ่มที่นี่ค่ะ http://www.mfa.go.th/web/446.php#10

PlaHawai'i

Post by PlaHawai'i » Tue Jun 27, 2006 3:58 am

I saw my cousin has that too but why it's called E passport ka? 36_1_9 ( kinda out of date )

pla

natty
ผู้ตรวจทาน
ผู้ตรวจทาน
Posts:4140
Joined:Tue Nov 15, 2005 5:26 am

Post by natty » Tue Jun 27, 2006 4:01 am

ปลาคะ ลองเข้าไปอ่านดูนะคะ ว่าทำไมเขาเรียก E-Passport น่ะค่ะ คลิกที่นี่ค่ะ โชคดีค่ะ

Locked

Return to “Passport และเอกสารที่ออกโดยราชการไทย”