Page 1 of 1

ถามเรื่องการรับรองเอกสารที่มาจากอเมริกา

Posted: Tue Feb 01, 2011 12:21 pm
by usa
สวัสดีค่ะ
อยากทราบว่าเพื่อนๆคนไหนพอจะทราบว่า กงสุลอเมริกาที่เชียงใหม่รับรองเอกสารได้หรือเปล่า หรือต้องไปที่กรุเทพค่ะ