Page 1 of 1

ภาษีนำเข้ารถจักรยานยนต์บิกไบค์1600cc ใช้แล้ว 2ปีกว่าๆ

Posted: Mon Jul 15, 2013 9:21 am
by churawan
เนื่องจากดิฉันและสามีอเมริกันจะย้ายภูมิลำเนากลับประเทศไทย ปีหน้า จึงอยากทราบเรื่อง
ภาษีนำเข้ารถจักรยานยนต์บิกไบค์1600cc ใช้แล้ว 2ปีกว่าๆ โดยจะเอากลับไปไทยด้วยนะคะว่าจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ และขั้นตอนและเอกสารมีอะไรบ้างนะคะ
ใครมีข้อมูลรบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ