ขั้นตอน NVC การจ่ายค่าธรรมเนียม การส่งเอกสาร

การขอวีซ่าถาวรโดยผ่านทางสมาชิกในครอบครัว (Family based on immigrant), วีซ่าล็อตโต้ (DV lottory) และอื่น ๆ
Post Reply
User avatar
iiwswa
เฝ้าบอร์ด
เฝ้าบอร์ด
Posts:1105
Joined:Fri Jan 16, 2009 9:42 pm
ขั้นตอน NVC การจ่ายค่าธรรมเนียม การส่งเอกสาร

Post by iiwswa » Sat Jun 07, 2014 2:25 pm

ขอความกรุณา ไม่คัดลอกไปวางที่สาธารณะอื่น


เนื่องจากเวปนี้จะปืดทำการถาวร แพรย้ายข้อมูลที่แพรเคยเขีบนไปไว้่ที่ http://www.mygreencardus.com ใครมีคำถามฝากคำถามที่นั่นได้นะคะ แพรเข้าไปเขียนข้อมูลที่นั่นทุกวัน

เอกสารที่ส่งไปNVCต้องแปลหรือไม่
: เอกสารที่ส่งไปNVCถ้าเป็นภาษาไทยไม่ต้องแปล
จะแปลในกรณีที่เป็นภาษาประเทศอื่นที่ไม่ใช่อังกฤษหรือไทย

ถ้าเอกสารยังไม่พร้อม ยังไม่ส่งได้หรือไม่ นานแค่ไหน
: ในขั้นตอนNVC ทุกขั้นตอนNVCจะเก็บเคสไว้ในระบบ1ปีหลังจากการติดต่อครั้งสุดท้าย


*ถ้าผ่านขั้นตอนแรกที่USCISไปแล้ว
ไม่ต้องเอาเอกสารไปแปลเตรียมไว้เพิ่ม
เอกสารแปลใช้ขั้นตอนแรกเท่านั้น
ขั้นตอนNVC และสัมภาษณ์ ไม่มีต้องใช้เอกสารแปล (ถ้าเอกสารนั้นเป็นภาษาไทย ยกเว้นว่าเป็นภาษาอื่นเช่น จีน ญี่ปุ่น ต้องแปลเป็นอังกฤษ)

--------------------

เนื่องจากมีบุคคลที่หวังดี เป็นห่วงผู้ที่เข้ามาหาข้อมูลว่าแพรไม่ใช่ทนาย ไม่ได้จบกฎหมาย ข้อมูลที่แพรให้อาจส่งผลต่อการขอวีซ่าทำให้มีปัญหาได้ ขอความกรุณาทุกท่านที่มาหาข้อมูลพิจารณาทบทวนข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจส่งเอกสารนะคะ
กรุณาอ่านลิงค์ที่แนบด้วย หาข้อมูลที่อื่นเพิ่มด้วย ตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเองให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องแล้วค่อยส่งเอกสารแต่ละขั้นตอน
Last edited by iiwswa on Mon Nov 09, 2015 11:21 am, edited 4 times in total.

User avatar
iiwswa
เฝ้าบอร์ด
เฝ้าบอร์ด
Posts:1105
Joined:Fri Jan 16, 2009 9:42 pm

Re: ขั้นตอน NVC การจ่ายค่าธรรมเนียม การส่งเอกสาร

Post by iiwswa » Sun Jun 08, 2014 8:05 am

สรุป ขั้นตอน NVC http://www.mygreencardus.com/nvc-process-document/
-----------------------------------------------------------------------------------------
ขั้นตอน NVC
NVC แจ้งจ่ายAOS Fee $ --> จ่าย $
NVC แจ้งกรอก Choice of agent DS-261 online --> กรอก DS-261
NVC แจ้งจ่าย IV Fee $ --> จ่าย $

ส่งเอกสาร ไป NVC

NVC แจ้งกรอก DS-260 --> กรอก DS-260 online

รอ NVC ตรวจเอกสารที่เราส่งไป
case complete ที่ NVC, NVC ส่งเคสมาสถานทูตที่ไทย
รอ การติดต่อแจ้งนัดสัมภาษณ์
ไปตรวจร่างกายระหว่างรอ (เคสที่ต้องรอคิววีซ่า Bulletin ยังไม่ต้องไปตรวจร่างกาย รอคิวมาถึงก่อน ค่อยไปตรวจ ผลตรวจร่างกายมีอายุ 6 เดือน )
ลงทะเบียน ที่อยู่ ในระบบ online ก่อนไปสัมภาษณ์ https://cgifederal.secure.force.com/
Last edited by iiwswa on Sun Mar 15, 2015 7:59 am, edited 2 times in total.

User avatar
iiwswa
เฝ้าบอร์ด
เฝ้าบอร์ด
Posts:1105
Joined:Fri Jan 16, 2009 9:42 pm

ขั้นตอน NVC การส่งเอกสาร

Post by iiwswa » Sat Sep 13, 2014 6:57 am

ขอความกรุณาไม่คัดลอกไปวางที่สาธารณะที่อื่น
****************************
web usvisa4thai จะปิดตัวลง เพื่อนๆที่ต้องการสอบถามข้อมูลเข้าไปสอบถามได้ที่กรุ้ปใน facebookตามข้อมูลในนี้viewtopic.php?f=26&t=34689
เนื่องจากเวปนี้จะปิดตัวลง แพรย้ายข้อมูลที่แพรเคยเขียนไปเก็บที่ http://www.mygreencardus.com/
การขอใบรับรองความประพฤติ http://www.mygreencardus.com/policecertificate/
--------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ที่ขอวีซ่าถาวร อายุ 16 ปี ขึ้นไปจะต้องมีใบรับรองความประพฤติของประเทศไทย ส่งไปในขั้นตอน NVC
ข้อมูล จากคำแนะนำจาก NVC ค่ะ
Police Certificates
Each visa applicant aged 16 years or older must submit police certificates.
และหากเคยอาศัยอยู่ประเทศใดก็ตามระยะเวลานานมากกว่า 1ปี จะต้องส่งใบรับรองความประพฤติจากตำรวจประเทศนั้นแนบไปด้วย
An applicant must obtain a police certificate from the local police authority:.
IF you lived in a different country for more than 12 months.
: you were 16 years or older at that time.

บางคนเคยไปทำงาน หรือเรียน ต่างประเทศก็ต้องขอจากประเทศนั้นค่ะ ถ้าตอนที่ไปอยู่อายุมากกว่า 16 ปี
(ยกเว้นเคยเรียนหรืออยู่ที่อเมริกา )
Note: Present and former residents of the United States need NOT obtain any U.S. police certificates

เอกสารแปล ไม่ต้อง ถ้าหากเอกสารนั้นเป็นภาษาไทย
จะแปลก็ต่อเมื่อเอกสารนั้น ไม่ใช่ภาษาบ้านเรา คือไม่ใช่ภาษาไทย และไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

ข้อความนี้ใช้สำหรับเอกสารในขั้นตอน NVC ค่ะ

ขั้นตอน NVC ส่งเอกสารตัวจริง ภาษาไทยไม่ต้องแปล
การส่งเอกสาร ในขั้นตอน USCISหรือขั้นตอนแรก ส่งเอกสารสำเนา (ไม่ต้องส่งตัวจริง) เอกสารที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องส่งเอกสารแปลด้วย

แพรอธิบายเพิ่มให้ชัดเจน เพราะมีเพื่อนๆ ที่อ่านข้อมูลหลายที่ สงสัยว่าทำไม อ่านข้อมูลบางครั้งเจอบอกว่าต้องแปล ในอีกบางที่บอกว่าไม่ต้องแปล

เอกสารภาษาไทยจะแปลหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่า ส่งเอกสารไปในขั้นตอนไหน USCIS หรือ NVC ค่ะ

อ่านเพิ่มเติม คำแนะนำเรื่องเอกสาร จาก NVC http://travel.state.gov/content/visas/e ... o-nvc.html
Last edited by iiwswa on Sun Mar 15, 2015 8:03 am, edited 1 time in total.

User avatar
iiwswa
เฝ้าบอร์ด
เฝ้าบอร์ด
Posts:1105
Joined:Fri Jan 16, 2009 9:42 pm

ขั้นตอน NVC : เอกสารตัวจริง

Post by iiwswa » Sat Sep 13, 2014 7:04 am

NVC ยกเลิกการส่งเอกสารตัวจริงแล้วนะคะ http://www.mygreencardus.com/uscis-documents/
ข้อความด้านล่างนี้เป็นข้อมูลเก่าค่ะ
------------------------------------------------------------------------

ในขั้นตอนที่บอกว่า ส่งเอกสารตัวจริงไป NVC
เพื่อนๆ บางคนอาจเคยอ่านประสบการณ์บางคนบอกว่า ส่งสำเนารับรองไป NVC เพราะกลัวตัวจริงหายเลือกเลือกไม่ส่งตัวจริง

แพรอธิบายเอกสารนี้โดยใช้คำว่า ส่งเอกสารตัวจริงหรือ สำเนาเอกสารที่NVCยอมรับ

คำว่า สำเนาเอกสารที่NVCยอมรับ คืออะไร (NVC ไม่ได้ ยอมรับเอกสารสำเนารับรองทุกฉบับง่ายๆ ค่ะ )

ในคำแนะนำ NVC บอกในเรื่องนี้ Original Document Requirements

You and each family member immigrating with you to the United States must submit to the NVC original civil documents issued by an appropriate authority, or certified copies of those documents listed in this section

NVC บอกไว้ว่า เอกสารที่ส่งไป ให้ส่งเอกสารตัวจริงต้นฉบับ หรือ เอกสารสำเนาที่ผ่านการรับรอง (โดยหน่วยงานที่ออกเอกสารนั้น หรือหน่วยงานที่ NVC ยอมรับ ใช้คำว่า ที่ NVC ยอมรับ เพราะ บางที จนท.ก็ไม่ยอมรับเอกสารที่เราคิดว่าเป็นสำเนารับรองถูกต้องใช้ได้แล้วค่ะ แล้วแต่การพิจารณาของจนท.ที่ตรวจเอกสาร ค่ะ )


สรุปขั้นตอน NVC
ส่งเอกสารตัวจริงหรือสำเนาของเอกสารต่างๆที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ NVC ยอมรับ เช่น ใบเกิดจริงแพรหาย แพรส่งสำเนาที่ออกจากหน่วยงานที่ออกใบเกิด มีจนท.เซ็นรับรอง ประทับตราหน่วยงาน แบบนี้ได้ค่ะ NVC ยอมรับเอกสารสำเนานี้

(ใบรับรองความประพฤติจากตำรวจใช้ตัวจริงค่ะ)

ในเมื่อ NVC บอกว่า Original หรือ certified copies ก็ได้ บางคนเลยเลือกที่จะ ไปขอ certified copies จากหน่วยงานที่ออกเอกสาร เอา สำเนาที่ผ่านการรับรองนี้ มาส่งไป NVC เพื่อเลี่ยงการส่งเอกสารตัวจริงไป NVC เพราะกลัวเอกสารตัวจริงหาย

แต่ จากที่แพรติดตามเคสเพื่อนๆมา
คำว่า สำเนารับรองของเอกสารต่างๆ ที่เราส่งไป NVC แทนเอกสารตัวจริง ไม่แน่เสมอไปว่า NVC จะยอมรับเอกสารเหล่านี้ ถ้าจนท.เข้ม อาจติงมาว่าดูแล้วไม่เหมือนเอกสารที่รับรองที่ถูกต้องที่ NVC ต้องการ ขอให้ส่งไปใหม่ ยืนยันขอเอกสารตัวจริงหรือ รับรองจากหน่วยงานที่ NVC ยอมรับ เราก็ต้องจัดหาส่งไปใหม่ค่ะ
แบบนี้ก็จะเสียเวลาเราต้องส่งเอกสารไปอีกรอบ

หรืถ้าNVC ติงมา ไม่ยอมรับเอกสาร certified copies ที่เราส่งไป เราเลือกแก้ไขโดยการติดต่อ NVC ยืนยันว่าเอกสารรับรองนั้น จนท. รับรองมาให้จริงๆ แบบนี้ก็จะเสียเวลาอธิบายและรอ NVC พิจารณา จากที่ติดตามเพื่อนๆที่มีปัญหา NVC ไม่เคยยอมรับคำชี้แจงง่ายๆ
ได้หงุดหงิดและ ต้องเสียเวลาลุ้นว่าจนท.จะยอมรับไม๊ ทุกเคสที่มีปัญหานี้ เคสจะช้ามากค่ะ

เพราะฉะนั้น จากติดตามเคสเพื่อนๆ แพรแนะนำว่าส่งตัวจริงไปเลยดีกว่า ไม่ต้องเสียเวลาที่ NVC อาจสงสัยเอกสารต่างๆ

ตัดใจเรื่องกลัวเอกสารหาย เพราะถ้ากลัวเอกสารหายไม่ส่งตัวจริง จากที่แพรช่วยแนะนำมา เคสที่ไม่ส่งตัวจริงไปเพราะกลัวเอกสารหาย จะเสียเวลามากกว่าเคสที่ส่งตัวจริงค่ะ (เพราะ NVC ไม่ยอมรับเอกสารที่ส่งไป )
ถ้าเกิดเอกสารหายโดยเหตุสุดวิสัย ไปขอคัดสำเนาใหม่ที่อำเภอ หรือเขต
แก้ไขง่ายกว่า การที่ไม่ส่งเอกสารตัวจริง เลือกส่งเอกสารสำเนาที่จนท.รับรองไปNVC แล้ว NVC ไม่ยอมรับเอกสาร ให้ส่งใหม่ การคุยอธิบายกับ NVC ให้ยอมรับเอกสารสำเนาที่เราส่งไปยากมาก และเสียเวลา ค่ะ


แต่ถ้าใครตัดใจเรื่องกลัวเอกสารตัวจริงหายไม่ได้ ก็ส่งสำเนารับรองไปค่ะ
แล้วก็รอลุ้นว่า NVCจะยอมรับหรือไม่ คนที่ส่งสำเนารับรองไปโดยไม่ส่งตัวจริงก็มีค่ะ

อย่าลืมลงทะเบียน ให้ สามารถ track ตรวจสอบเอกสารว่าไปถึง NVC หรือไม่ด้วยนะคะ

มีคนส่งไปแล้วเอกสารไปอยู่ตรงไหนไม่รู้ก็มี
แพรส่ง EMS ที่ปณ.ไทย 7 วันถึงหน่วยงาน NVC ที่ลงทะเบียนรับเอกสารค่ะ
Last edited by iiwswa on Sun Mar 15, 2015 7:57 am, edited 1 time in total.

jet2499
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่
Posts:9
Joined:Sun Aug 22, 2010 10:45 am

Re: ขั้นตอน NVC การจ่ายค่าธรรมเนียม การส่งเอกสาร

Post by jet2499 » Tue Sep 30, 2014 5:54 pm

พี่ครับส่งเอกสารไปnvcแล้ว เราจะเช็คยังไงว่าเอกสารของเราผ่านเรียบร้อยแล้ว ของผมถึงขั้นส่งเอกสารแล้วครับตอนนี้ส่งไปnvcแล้ว อยากทราบว่าวิธีเช็คครับ

User avatar
iiwswa
เฝ้าบอร์ด
เฝ้าบอร์ด
Posts:1105
Joined:Fri Jan 16, 2009 9:42 pm

Re: ขั้นตอน NVC การจ่ายค่าธรรมเนียม การส่งเอกสาร

Post by iiwswa » Tue Sep 30, 2014 11:33 pm

ขั้นตอนNVC ไม่มีวิธีเช็ค on line
ถ้าต้องการเช็คสถานะ เคส หรือตรวจสอบเอกสารไปถึงหรือไม่ เอกสารมีปัญหาหรือไม่ ติดต่อNVCโดยตรงเลยค่ะ
ทางEmailหรือโทรศัพท์

http://travel.state.gov/content/visas/e ... ation.html

Post Reply

Return to “วีซ่าถาวร (Immigrant Visa)”