การแจ้งขอเปลี่ยนสถานภาพการสมรสและเปลี่ยนนามสกุลกับทางการไทย

User avatar
Jum
แจมบ่อย
แจมบ่อย
Posts:245
Joined:Tue Oct 18, 2005 12:15 am
Location:Lampang, Thailand
การแจ้งขอเปลี่ยนสถานภาพการสมรสและเปลี่ยนนามสกุลกับทางการไทย

Post by Jum » Thu Sep 07, 2006 1:42 pm

- นำใบทะเบียนสมรสฉบับแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยที่ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลในไทย/สถานฑูตไทยในสหรัฐฯ/สถานฑูตสหรัฐฯในไทย
- พร้อมทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
- ไปติดต่ออำเภอหรือสำนักงานเขตที่คุณมีถิ่นที่อยู่ เพื่อขอแจ้งเปลี่ยนสถานภาพการสมรส
- จากนั้นทางอำเภอหรือสำนักงานเขตนั้น ๆ จะออกใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวที่มีข้อความระบุว่าคุณได้แจ้งการจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศของคุณตามหลักฐานประกอบที่คุณยื่นไป
- แล้วคุณก็จะนำใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวนั้น แจ้งขอเปลี่ยนข้อมูลในทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนเพื่อให้คำนำหน้าเป็นนางและนามสกุลตามสามี ถ้าคุณเลือกที่จะใช้นามสกุลเขาหลังแต่งงานแล้ว
- เมื่อคุณได้บัตรประชาชนใหม่มา คุณก็สามารถนำบัตรนั้นไปติดต่อขอทำหนังสือเดินทางอิเลคทรอนิกส์เล่มใหม่ได้กับทางกระทรวงการต่างประเทศ

หมายเหตุ การจดทะเบียนสมรสไม่ว่าจะทำที่ใด มันก็จะมีผลบังคับใช้ไปในทุก ๆ ที่ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนทั้งไทยและอเมริกา พอเราจดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะจดที่ไหน พอจะไปทำธุระกรรมที่ใด ก็สามารถใช้ใบทะเบียนสมรสหรือฉบับแปล (ที่ผ่านการรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยทางการไทยหรือสหรัฐฯ) นั้น ๆ ไปใช้ได้ทันที

อนึ่ง ถึงแม้จะไม่มีกฎหมายไทยเขียนบังคับออกมาอย่างชัดเจนว่า คนไทยที่จดทะเบียนสมรสในต่างประเทศต้องยื่นเรื่องแก้ไขข้อมูลทะเบียนบุคคลหรือครอบครัวกับทางการไทยภายในสามสิบเก้าสิบวัน เหมือนกรณีอื่น ๆ เช่น แจ้งเกิด แจ้งตาย แต่ดิฉันก็มีความเห็นส่วนตัวว่า เราควรทำอะไรให้มันถูกต้อง ซึ่งก็ถือเป็นการให้เกียรติคู่สมรสของเราด้วย เราอยู่บ้านเมืองเขา เรามีสิทธิตามกฎหมายบ้านเขาทุกอย่าง ดังนั้น เราจึงอยากให้เขาได้รับสิทธิประโยชน์ในไทยจากการเป็นคู่สมรสของเราด้วย เช่น สามารถขอต่อวีซ่าให้นานขึ้นได้อีกหกสิบวัน หรือเมื่อเขาอยากย้ายมาอยู่ประเทศไทย ก็จะสามารถดำเนินการอะไรได้ง่ายขึ้นกับทางการไทย นอกเหนือจากนี้ การแก้ไขข้อมูลในหนังสือเดินทางไทย ก็จะช่วยให้เราเดินทางไปไหนมาไหนกับคู่สมรสเราได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องพกทะเบียนสมรสให้เมื่อยมือ

สำหรับความเข้าใจผิดเรื่องการแจ้งเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวในไทยแล้ว จะมีผลให้คุณไม่สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยได้นั้น เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะเดี๋ยวนี้ทางการไทยมีกฎหมายออกมาแน่ชัดแล้วว่า คนไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยได้ โดยต้องมีจดหมายรับรองจากคู่สมรสมาประกอบด้วยว่า เงินที่ใช้ซื้อนั้นเป็นเงินส่วนตัวของเรา และเขาจะไม่มีสิทธิใด ๆ ในอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.usvisa4thai.com/board/viewto ... 0938#50938
http://www.usvisa4thai.com/board/viewto ... 0916#50916
http://www.usvisa4thai.com/board/viewto ... 0967#50967
http://www.usvisa4thai.com/board/viewto ... 4705#14705
http://www.usvisa4thai.com/board/viewto ... =5103#5103


ประสบการณ์ที่เพื่อน ๆ โพสไว้
  • K1 - Jum, การแจ้งขอเปลี่ยนสถานภาพการสมรสและเปลี่ยนนามสกุลกับทางการไทย http://www.usvisa4thai.com/board/viewto ... 32#p117732
    B1/B2 - Wanda, มาแชร์ประสบการณ์ นำชื่อคุณสามี เข้าทะเบียนบ้าน และทำใบขับขี่ http://www.usvisa4thai.com/board/viewto ... 98#p283898
    CR1 - golfusvisa, จดทะเบียนสมรสที่อเมริกา และ ต้องการเปลี่ยนนามสกุลมาใช้ ของคู่สมรส ในบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของเรา และพาสปอร์ตใหม่ ต้องทำอย่างไร http://www.usvisa4thai.com/board/viewto ... 75#p370375
    K1 - Pruch, ประสบการณ์นำสามีอเมริกันเข้าทะเบียนบ้านไทย http://www.usvisa4thai.com/board/viewto ... 87#p422787

User avatar
Pruch again
แจมบ่อย
แจมบ่อย
Posts:160
Joined:Tue Jul 14, 2009 3:40 pm
Location:N/A Born in 1978

Re: การแจ้งขอเปลี่ยนสถานภาพการสมรสและเปลี่ยนนามสกุลกับทางการไทย

Post by Pruch again » Wed Apr 28, 2010 3:32 am

แนะนำเพิ่มเติมจากพี่จุ๋ม
- ทนายไทยได้แนะนำมาว่าใครก็ตามที่ต้องการจดทะเบียนสมรสในประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ไม่ได้จดในอีกประเทศ เช่น จดที่เมกาแต่ไม่จดที่ไทย ควรจะไปลงบันทึกไว้ที่สถานฑูตไทยใกล้บ้านในประเทศนั้นด้วย (เมื่อไหร่ก็ได้ที่ว่างก็ไปทำได้เลย) เนื่องจากในอนาคตถ้าเราต้องการหย่าในไทยเอกสารตัวนี้ต้องใช้ในศาลไทย ไม่งั้นฟ้องหย่าไม่ได้ค่ะ
- ส่วนบางคนทั้งเราและสามี ถ้ามีทรัพย์สินใดก่อนแต่งงานที่ไม่ต้องการแบ่งเป็นสินสมรส ให้ทำเอกสารที่เรียกว่าเอกสารทรัพย์สินก่อนสมรสไว้เป็นหลักฐาน (ทำย้อนหลังหลังสมรสแล้วไม่ได้) จะได้ไม่มีปัญหากันในอนาคตค่ะ

Post Reply

Return to “Passport และเอกสารที่ออกโดยราชการไทย”