สอบถามจ้า

Post Reply
User avatar
penpion
แจมน้อย
แจมน้อย
Posts:34
Joined:Fri Jul 09, 2010 9:29 pm
Location:Largo FL
Re: สอบถามจ้า

Post by penpion » Sun Sep 12, 2010 6:03 am

เท่าที่ทราบไม่มีข้อสอบนะ และชาวต่างชาติก็เปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยไม่ได้ด้วย มีแต่ขอมีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือกฏหมายเปลี่ยนใหม่แล้ว เราไม่รู้

Post Reply

Return to “Passport และเอกสารที่ออกโดยราชการไทย”