การแจ้งขอเปลี่ยนสถานภาพการสมรสและเปลี่ยนนามสกุลกับทางการไทย

User avatar
Pruch again
แจมบ่อย
แจมบ่อย
Posts:160
Joined:Tue Jul 14, 2009 3:40 pm
Location:N/A Born in 1978
Re: การแจ้งขอเปลี่ยนสถานภาพการสมรสและเปลี่ยนนามสกุลกับทางการไทย

Post by Pruch again » Wed Apr 28, 2010 3:32 am

แนะนำเพิ่มเติมจากพี่จุ๋ม
- ทนายไทยได้แนะนำมาว่าใครก็ตามที่ต้องการจดทะเบียนสมรสในประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ไม่ได้จดในอีกประเทศ เช่น จดที่เมกาแต่ไม่จดที่ไทย ควรจะไปลงบันทึกไว้ที่สถานฑูตไทยใกล้บ้านในประเทศนั้นด้วย (เมื่อไหร่ก็ได้ที่ว่างก็ไปทำได้เลย) เนื่องจากในอนาคตถ้าเราต้องการหย่าในไทยเอกสารตัวนี้ต้องใช้ในศาลไทย ไม่งั้นฟ้องหย่าไม่ได้ค่ะ
- ส่วนบางคนทั้งเราและสามี ถ้ามีทรัพย์สินใดก่อนแต่งงานที่ไม่ต้องการแบ่งเป็นสินสมรส ให้ทำเอกสารที่เรียกว่าเอกสารทรัพย์สินก่อนสมรสไว้เป็นหลักฐาน (ทำย้อนหลังหลังสมรสแล้วไม่ได้) จะได้ไม่มีปัญหากันในอนาคตค่ะ

Post Reply

Return to “Passport และเอกสารที่ออกโดยราชการไทย”